KOLÁŽ: PPD

Burleska na dětské akci: mohlo jít o přestupek proti veřejnému pořádku

Za sebe bych řekla, že dotyčná dáma nese svůj díl odpovědnosti také.

Jak víme ze známého hitu skupiny Tři Sestry, v Třebíči může dojít k lecjakému překvapení, a evidentně to nemusí být na recepci zrána. Stalo se tak i v sobotu, kdy na odpoledních slavnostech vína, avizovaných jako akce vhodná i pro děti, vystupovala striptérka.

Pro mne je další překvapení, že se takové umělkyni říká „burleska“. Burleska je podle mne termín označující určitý typ divadelního představení; erotický tanec spoře oděné ženy si pod tím spíše nepředstavím.

Také podle Wikipedie je burleska toto:

„Literární, literárně-dramatický nebo hudebně-dramatický žánr zábavy, zobrazující komické a fraškovité příběhy se záměrem zlehčit realitu nebo zesměšnit její jevy. K dosažení tohoto cíle autoři využívají také prostředky varieté, kabaretu a striptýzu. Burleska má uměleckou hodnotu jen tehdy, je-li spojena s nadsázkou, ironií, parodií a satirou.“

Přemýšlím, zda se zlobit na rodiče, že třeba správně nerozpoznali, co se bude na slavnostech dít, a nechali tomuto vystoupení přihlížet malé děti. Slavnosti vína sice nenavštěvuji, ale kroutící se paní odkládající jednotlivé části oděvu bych mezi stánky spíše nečekala.

Všimla jsem si, že někteří občané volají i po potrestání aktérů. Nemyslím, že je represe v tomto případě vhodným řešením, ale k úvaze dávám, že by mohlo jít o přestupek proti veřejnému pořádku podle ust. § 5 odst. 1 písm. e) zákona o některých přestupcích; tohoto přestupku se dopustí ten, kdo „vzbudí veřejné pohoršení“. Podle reakcí soudím, že právě k tomu došlo. Ostatně, jaké reakce na erotické představení v sobotu odpoledne před davem dětí lze nejspíš očekávat? Asi veřejné pohoršení, ne?

U feministek se rozproudila diskuse, nakolik za tuhle ostudu odpovídá sama umělkyně, tedy zda nenese odpovědnost jen pořadatel, který ji objednal, a rodiče, kteří neodhadli nutnou míru dohledu nad dětmi a nezajistili, že nebudou nevkusnému vystoupení přítomny.

Za sebe bych řekla, že dotyčná dáma nese svůj díl odpovědnosti také. Podepsaná smlouva ji nijak nezbavuje povinnosti dodržovat zákony. Jenom je škoda, že na tohle je vůbec potřeba aplikovat nějaké zákony. Obyčejná lidská slušnost a základní soudnost by měly stačit.

On-line magazín pro rodiče,
školáky, studenty,
ale též učitele.