KOLÁŽ: PPD (několik původních ilustrací: The New Yorker)

Ženy jsou z biologického hlediska nejaktivnější dopoledne, zatímco muži v noci, zjistili vědci

Velké rozdíly mezi oběma pohlavími nastupují počínaje pubertou.

Ženský organismus ráno procitá dříve. Ale večer je pro něj obtížnější zůstat dlouho vzhůru. Biologické hodiny žen a mužů netikají stejným rytmem. A to nejen pokud jde o spánek. Existují skutečné rozdíly podle pohlaví, avšak i podle věku, v tom, jak prožívá den žena a muž.

Rozdíly v cirkadiánním rytmu (biologickém rytmu s periodou o délce přibližně 24 hodin) zkoumali na základě velkého množství údajů Sean Anderson a Garrett Fitzgerald. Jejich zjištění přinesl před časem časopis Science. Američtí vědci porovnávali výsledky studií týkajících se biologických změn lidí, jde-li o tělesnou teplotu, srdeční frekvenci a dýchání. Zjistili, že u žen existují zvláštnosti spojené s hormonální činností v různých fázích života, které jsou schopny ovlivnit biologické hodiny.

Puberta je bodem zlomu

Velké rozdíly mezi oběma pohlavími nastupují počínaje pubertou. U dětí neexistují rozdíly mezi chlapci a děvčaty, ale s nástupem puberty mají muži tendenci orientovat se při své aktivitě především na odpolední hodiny, zatímco dívky jsou aktivnější dopoledne. Tato situace trvá až do konce menopauzy, kdy se určitým způsobem začnou se svými cirkadiánními rytmy muži a ženy přibližovat a dopolední hodiny se stávají tou lepší dobou.

Biologické rytmy mají ve světle těchto obecných pozorování tendenci stávat se zvláště významnými především, pokud jde o reakci na případný nedostatek spánku, ať už jde o jeho kvalitu nebo délku. Ženy jsou z biologického hlediska zvláště živé dopoledne, ale večer a v noci jsou méně aktivní, zatímco muž je v této době čilý. V průběhu dne se mužský organismus rozpaluje, zatímco ženský je postupně klidnější. Přesto má ženské pohlaví významnou výhodu v této dichotomii, která je dána cirkadiánními rytmy.

Žena především mnohem lépe reaguje v případě změn normálního času spánku. Například po náročném večeru nebo v případě nespavosti je spánek méně občerstvující. Avšak ráno, zatímco muž bývá totálně grogy, žena je většinou ve formě a čilejší.

FOTO: archiv PPD

Šlofík po obědě

Ženy mají tendenci si ve spánku více odpočinout a jejich spánek více regeneruje nervový systém. A důvod? Hluboký spánek žen je časem lépe stráveným v takzvaném spánku s pomalými EEG vlnami. Během tohoto spánku se neurony stimulované v době bdění v procesu učení zřejmě aktivují a posilují své spoje. Usnadňují tak zapamatování. V praxi to znamená, že spánek působí jako oživující faktor neuronů a pomáhá jim eliminovat neužitečné spoje, které se během dne mezi nervovými buňkami vytvářejí. Muži zřejmě potřebují více než ženy tuto formu očisty. Šlofík po obědě je více rozšířen mezi muži než mezi ženami. Svou roli tu hraje i výživa: těžká jídla konzumovaná k obědu se hůř tráví a to může uspávat bez ohledu na to, kolik hodin spal muž v noci.

Otázka, kterou si věda klade, je, jak se rodí tyto rozdíly v cirkadiánním rytmu mezi oběma pohlavími. V dávných časech musela být žena v roli matky více připravena reagovat na problémy se spánkem. Nezbytnost sladit vlastní rytmy s rytmy potomstva byla zřejmě základem tohoto evolučního procesu. Jsou však také studie, které ukazují, jak může hormonální výbava, která se v průběhu života mění, zvláště pokud jde o hladinu estrogenů, ovlivňovat rozdílnost cirkadiánního rytmu u dvou pohlaví.

On-line magazín pro rodiče,
školáky, studenty,
ale též učitele.