KOLÁŽ: PPD

Stát se může všechno. Připravte se! V čem jsou zrádné útoky nožem a jak se jim ubránit?

Dostat se do blízkosti útočníka s nožem může být nebezpečnější než útok pachatele se střelnou zbraní.

Útoky nožem jsou čím dál častější a šíří se po celém světě. Jde o trend i v České republice, kdy se ani po odpykání třicetiletého trestu například vražedkyně ze Smíchova Michelle Sudků nedostane na svobodu. Fakta, která k případu přinese již brzy PPMagazín, se nedozvíte nikde jinde.

Ale pokračujme: v čem jsou útoky nožem záludné? Útočník s nožem bude pravděpodobně odhodlanější, šílenější a často také zdrogovanější než zabiják se střelnou zbraní. S nožem k vám musí přistoupit a být odhodlaný a schopný vám svýma rukama ublížit. Často je takový jedinec smířený s fatálními důsledky i pro něj, nebo si jejich možnost neuvědomuje, protože nevnímá realitu. 

V některých zemích se můžete setkat s tím, že se nožem bude ohánět  dvanáctiletý chlapec. Nepodceňte ani takového útočníka. Je jedno, kolik let je někomu, kdo vám chce píchnout nůž do krku.

Velmi často útočník s nožem nebude chápat, co mu říkáte, co se děje a také bude velmi málo citlivý k vlastní bolesti – zastavit ho lze pouze brutální silou bez ohledu na jeho zdraví či život. 

Vhodně zvolený nebo upravený nůž má přitom řadu výhod – nezastaví ho oblečení, dosáhne dál, je rychlý, míření je snazší, nemůže mu dojít munice. Je těžké odhadnout dráhu nože. Nůž může řezat, bodat, ale i sekat. Dokonce nemusí vypadat jako nůž. Může jít o vybroušený drát, plech, střep.

Dostat se do blízkosti útočníka s nožem může být nebezpečnější než útok pachatele se střelnou zbraní. Každý rok je nožem zabito nebo zraněno velké množství profesionálů – policistů, vojáků, pracovníků ostrahy. Jsou ve službě, jsou trénovaní a přesto je útok nožem zlikviduje. Funkční reakční doba na nenadálou událost může být jedna až dvě sekundy, dost na zabití. 

Někteří napadení uvádějí, že si útok nožem uvědomili, až když byli celí od krve. Desítky sekund krváceli, bránili se, bojovali a neměli nejmenší tušení, že jsou vážně poranění. Myslete na to. Počítejte s nožem při každém kontaktu s agresivním nebo podivně se chovajícím jedincem. Zásah do velké tepny nebo žíly vám dává jen desítky sekund života při vědomí.

Pouze útočník ví, co se bude dít. On má plán, on cosi prožívá. On ví, zda je ochoten zemřít. On ví, jestli má komplice. Vy nemáte nejmenší tušení, jaký je jeho scénář a kde jsou jeho hranice. 

Jestliže se to stane, myslete vždy nejdřív na sebe. Vaše smrt nikomu nepomůže. Utečte, skryjte se, volejte pomoc, a pouze pokud je to nezbytné, bojujte.

Pokud se dostanete do situace, kdy se nevyhnutelně musíte aktivně bránit, pamatujte:

  • Nůž je smrtící zbraň. Bojujte tvrdě. Pokud bojujete o život, vaše obrana musí být zničující, bezohledná, likvidační. Neberte ohledy na zdraví nebo život útočníka. Nechcete zemřít.
  • Nespoléhejte na pomoc okolostojících. Většinou vám nepomohou. Dav není tým nebo kolektiv.
  • Obětovat se nedává téměř nikdy smysl. Vraždícího šílence to nezastaví. Ostatním pomůžete jako živý, ne jako mrtvola hrdiny.
  • Neztrácejte čas. Nekoukejte. Útočník za 5 sekund vašeho ztuhnutí a paralýzy uběhne 30 metrů. Zkuste si představit, jak je to daleko. Budete v šoku, protože nemáte zkušenost s náhlým násilím. Nebudete chápat co se děje, ale musíte být aktivní. Bojujete o život.
  • Útočník nebude pravděpodobně vnímat bolest, bude mít nečekanou sílu a nebude se chovat logicky. Bude v adrenalinovém rauši. Vaše odhady jeho reakcí budou pravděpodobně chybné.
  • Vyšinutí útočníka může někdy hrát ve váš prospěch. Může mít tunelové vidění, může vás přehlédnout, může dokonce ignorovat ležící osoby. Vnímejte, co útočník dělá, ale nikdy na to nespoléhejte.
  • Pokud k útoku dojde venku, dobrou strategií může být ukrýt se nebo zabarikádovat uvnitř budovy.
  • Nepřemýšlejte o zranění nebo bolesti útočníka a nešetřete ho. Pokud vás chce zabít, musíte ho zastavit. Jakkoliv. Víme, že se opakujeme, ale tohle je opravdu důležité.
  • Pokud s tím máte zkušenost a boj je nevyhnutelný, zformujte jasnými pokyny skupinu obránců a dávejte jim jasné pokyny. Útočníka pak musíte takzvaně „zašlapat do země“.

Zdá se vám to šílené? Není. Šílení jsou útočníci s noži. Neberte na ně ohledy. Je lepší skončit na policejní stanici podezřelý z nepřiměřené obrany než na chodníku přikrytý černou plachtou.

On-line magazín pro rodiče,
školáky, studenty,
ale též učitele.