KOLÁŽ: PPD; foto: archiv Radany Lencové

Zemřela Radana Lencová, oceňovaná výtvarnice a autorka školního písma Comenia Script

Téma nové psací latinky bylo stěžejní částí projektu, kterým se zabývala na Vysoké škole umělecko-průmyslové v rámci doktorského studia.

Jednoduchost, čitelnost, hezkost, to je školní písmo Comenia Script. Ministerstvo školství už před lety rozhodlo, že jej školy mohou při výuce psaní používat místo klasických kudrlinek. Včera se bohužel objevila velice smutná zpráva. Zemřela jeho autorka.

Autorkou písma byla výtvarnice Radana Lencová (1975–2023), jež například za grafickou úpravu knihy František Drtikol. Deníky a dopisy z let 1914-1918 získala titul Nejkrásnější česká kniha roku 2001. Téma nové psací latinky bylo stěžejní částí projektu, kterým se zabývala na Vysoké škole umělecko-průmyslové v rámci doktorského studia. Argumenty byly jasné: psací předloha, jak ji známe a učili jsme se ji každý ve škole, obsahuje významné nedostatky. To podstatné se týká hlavně čitelnosti a praktického použití. Přesněji: úpadek psaní rukou totiž nesouvisí jen s užíváním počítače. Problém tkví hlavně v zastaralé formě písma, kterou se děti učí ve škole. Základní tvar písma a celkový jeho princip vychází z estetických krasopisných písem 19. století; ty byly určeny výhradně ke krasopisnému psaní. To je jeden z důvodů, proč jsou kudrlinky pro naši dobu nevyhovující.

Zjednodušeně se dá, slovy Lencové, říct, že namísto praktického písma se děti stále učí jakousi přešlechtěnou estetickou formu, která již nevyhovuje dnešním potřebám psaní: krasopisná velká písmena dělají problémy dětem i dospělým, sklon písma předepsaný konkrétním stupněm je věc nepřirozená, dokonalé napojování písmen vede namísto rychlosti spíše k nečitelnosti.

Co se týká psacího stylu, Comenia Script vychází z principu kurzívního psaní, kde se písmena ve slovech úplně nespojují, ale takzvaně přiřazují. Pracuje se také s osvědčenými přirozenými ligaturami (spojení dvou nebo více písmen). Důležitou novinkou je, že se žáci učí psát háčky a čárky ihned po napsání písmena, nikoliv až po dopsání celého slova jako doposud. Dětem se pak nestává, že by na diakritiku zapomínaly. Při psaní novým písmem se navíc učí jinou souslednost tahů, která je přirozenější také pro leváky.

Lencová svým počinem pokračovala v dobré tradici českých typografů, kteří nejednou dobyli svět. Nakreslila písmo, které doba vyžaduje – jednoduché, praktické, čitelné. Později tak děti nebudou nuceny zásadně si předělávat rukopis, což je specifický jev u českých teenagerů.

Na projektu Comenia se však nepodílela pouze Lencová, ale přední čeští grafici a typografové. Smyslem bylo dát kromě psací latinky studentům a vyučujícím též ideální počítačové fonty, jež by neměly nedostatky, jaké mají běžně používaná písma v textových editorech jako Times New Roman či Arial. 

Pro vysvětlení: například písmo Times New Roman vzniklo ve třicátých letech minulého století na objednávku pro deník The Times a nakreslil ho Stanley Morison. Morison se k zakázce dostal díky článku, v němž kritizoval deník za špatný tisk a nevhodné písmo. Proč je ale Times New Roman, který se stal součástí amerických Windows a Office a který se díky tomu používá na všech úřadech, ve slabikářích a v němž píše na počítači snad každý Čech, průměrný, ač použitelný? Verze, již koupil Microsoft od firmy Monotype je špatně počeštěná (což už rozhodně neplatí pro nová a perfektní systémová písma Calibry, Constantia atd., jež přišly se systémem Windows 7). Diakritická znaménka naprosto odporují českým typografických pravidlům. Microsoft i Monotype o situaci vědí, ale od roku 1991 s ní nic nedělají, ač firmy čeští designéři bombardují připomínkami už od půlky 90. let. Arial je zase nepěkným klonem Helveticy, již v roce 1957 vytvořil švýcarský typograf Max Miedinger.

Comenia Script | ZDROJ: archiv Radany Lencové

I z tohoto popudu vzniklo české písmo určené pro učebnice a psaní v počítači Comenia Serif a bezpatková verze Comenia Sans, jež je výsledkem dlouhodobého výzkumu v oblasti ergonomie čtení tiskových a elektronických publikačních technik i vývoje písma. Jeho tvary, proporce a estetické kvality jsou upraveny také k eliminaci únavy očí. Písmo má modifikovaný kontrast, proporce a změkčení detailů na základě ročního průzkumu školské typografie. Navíc má i určité ambice estetické, jeho formy jsou velmi nenápadně nabité určitou dravostí a zvědavostí.

Typografický systém Comenia – České školní písmo autorů Tomáše Brousila, Radany Lencové a Františka Štorma získal dvě vůbec nejprestižnější ocenění v mezinárodní soutěži evropského designu EdAwards 2009 ve švýcarském Curychu. Písmo pro školáky vyhrálo zlatou medaili v kategorii Originální písmo a zároveň cenu poroty.

Je takovým malých českým zázrakem, do kterého se autoři pustili bez nároku na zisk. Na vývoj nečerpali ani haléř z peněz daňových poplatníků.

On-line magazín pro rodiče,
školáky, studenty,
ale též učitele.